Malaya nga ba tayo?*

June 17, 2017 Desk 0

News bullet: ANG pagpapahayag ng kalayaa’y tanda ng pagbawi sa sariling kaakuhan (national identity) mula sa isang mapanakop na kapangyarihan. Gayun man hindi lahat ng pagpapahayag ng kalayaan ay nauuwi sa tunay na paglaya. Noong […]

1 377 378 379 380 381 477