Malaya nga ba tayo?*

June 17, 2017 Desk 0

News bullet: ANG pagpapahayag ng kalayaa’y tanda ng pagbawi sa sariling kaakuhan (national identity) mula sa isang mapanakop na kapangyarihan. Gayun man hindi lahat ng pagpapahayag ng kalayaan ay nauuwi sa tunay na paglaya. Noong […]

[News] The art of changing your mind

June 16, 2017 Desk 0

News bullet: rappler.com – A recent study showed that religious fundamentalists have damaged brains. Apparently, impairments in a part of the prefrontal cortex diminishes one’s capacity to be open minded, leading to the kind… Tweeted […]

1 412 413 414 415 416 512