Luke Who’s Talking #42*

News bullet:

Dapat makialam na ang Comelec sa mga “Di-boto” tuwing kapistahan sa Quiapo”

  *Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines.

Beyond Deadlines
(Click link above to read the story via Beyond Deadlines)

Comments

comments

Be the first to comment

Leave a Reply